Mobilia

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż)
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, dekoracja stiukowa, XVII century
introduced: 08.01.2016 18:41 | last update: 08.01.2016 18:41
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, epitafium / epitafium Hieronima Augustyna oraz Konstancji Lubomirskich, XVIII century
introduced: 08.01.2016 18:43 | last update: 08.01.2016 18:44
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, klasztor, malowidła / cykl emblematyczny 43 grup, 1688 - 1697 r.
introduced: 08.01.2016 19:23 | last update: 08.01.2016 19:24
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, klasztor, malowidła / malowidła biblioteczne, 1688 - 1697 r.
introduced: 08.01.2016 19:26 | last update: 08.01.2016 19:26
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, klasztor, malowidła / malowidła refektarza, 1688 - 1697 r.
introduced: 08.01.2016 19:26 | last update: 08.01.2016 19:26
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, nagrobek / nagrobek Jerzego Ignacego Lubomirskiego, 1753 r.
introduced: 08.01.2016 18:46 | last update: 08.01.2016 18:46
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, ołtarz boczny, first half of the XVIII cent.
introduced: 08.01.2016 18:56 | last update: 08.01.2016 18:56
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, ołtarz główny
introduced: 08.01.2016 18:54 | last update: 08.01.2016 18:54
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, rzeźba / król Salomon (lub Dawid)
introduced: 08.01.2016 19:01 | last update: 08.01.2016 19:01
Pijarzy, Rzeszów (Święty Krzyż), Rzeszów, kościół klasztorny, rzeźba / Święty Jerzy
introduced: 08.01.2016 19:04 | last update: 08.01.2016 19:04

1 2