Monastery:
Trynitarze, Rzyszczów (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.05.2016 19:48

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1763 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Rzyszczów

Current name(s): Ржи́щів=Rzhyshchiv

Religious order

Name of the order: Trynitarze

Full Polish name of the congregation: do 1609 r.: Kanonicy Regularni Przenajświętszej Trójcy; następnie: Zakon Świętej Trójcy od Wykupu Niewolników; ob. Zakon Przenajświętszej Trójcy

Full Latin name of the congregation: do 1609 r.: Canonici Regulares Sanctissimae Trinitatis; następnie: Ordo Santissimae Trinitatis de Redemptione Captivorum; ob. Ordo Santissimae Trinitatis

Short Latin name: do 1609 r.: CRST; ob. OSST

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1763 r.

Description:

lub 1765?

Historical region: Ukraina

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: rezydencja misyjna

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Territorial unit: gub. kijowska

Historical region: Ukraina

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska pw. św. Joachima = Provincia Polona S. Joachimi

Diocese: mohylewska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.961111 31.043611000000055 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Gach Piotr Paweł, Struktury i działalność duszpasterska zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1914, Lublin, 1999, s. 448, tab. 62/11
 • Bieńkowski Ludomir, Ankieta zakonna Garampiego z 1773 roku. Podstawa źródłowa do tabel nr 1-69, [w:] Bieńkowski Ludomir, Kłoczowski Jerzy, Sułowski Zygmunt (red.), Zakony męskie w Polsce w 1772 roku. Ordines regulares virorum in Polonia anno 1772, (Materiały do Atlasu Historycznego Chrześcijaństwa w Polsce, 1), Lublin, 1972, s. 287 nr 25