Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Misjonarze, Sambor (Ścięcie św. Jana Chrzciciela)
Sambor - meszne misjonarze
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - misjonarze
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Sambor - misjonarze - kapitał
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26