Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sandomierz (św. Marii Magdaleny)
Akta i dokumenty majątkowe klasztoru OO. Dominikanów przy kościele św. Jakuba i Marii Magdaleny w Sandomierzu., XVII century - XIX century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:50
Akta majątkowe i procesowe klasztoru, XIII century - XIX century
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Akta procesowe i majątkowe klasztorów OO. Dominikanów przy kościele św. Jakuba i kościoła św. Marii Magdaleny w Sandomierzu oraz varia., XVII century - XIX century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:51
Akta Zgromadzenia OO. Dominikanów w Sandomierzu., 1800 r.
introduced: 17.06.2016 11:49 | last update: 17.06.2016 11:49
Inwentarz kościoła i klasztoru, 1853 r.
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Inwentarz Kościoła i Klasztoru Dominikanów w Sandomierzu (oraz realności do niego należących), 1853 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Inwentarz kościoła św Jakuba z 1800 r, 1800 r.
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Jadwiga, królowa polska zezwala na prośbę Andrzeja Rusina (Rutheni) prowincjała dominikanów na Polskę, działającego w imieniu konwentu dominikanów w Sandomierzu, nabywać i sprzedawać dobra na obszarze ziemi sandomierskiej, a to w celu podniesienia kościoł, 1399 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Liber crescentiae [folwarku Gołębice] z lat 1663-1700. Inwentarze w konwencie rzeczy będących i gospodarstwa przy konwencie św. Jakuba w Sandomierzu., XVII century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:50
Luźne akta dotyczące Klasztoru św. Marii Magdaleny OO. Dominikanów w Sandomierzu, 1686 – 1809, 1686 - 1809 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20

1 2 3