Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sandomierz (św. Marii Magdaleny)
Luźne akta tyczące klasztoru OO. Dominikanów św. Jakuba w Sandomierzu, 1617 - 1908 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20
Materiały Edmunda Majakowskiego dotyczące historii zakonu dominikanów w Polsce
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Mikołaj z Kozłowa, delegat kapituły sandomierskiej na sobór w Bazylei i Bernard rektor kościoła św Piotra w Sandomierzu, dochodzą do ugody w sporze o szkołę przy tym kościele, 1436 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Niżej podpisani mieszczanie królewskiego miasta Sandomierza poświadczają kult w tym mieście 49 Męczenników, konwentu dominikanów przy kościele św Jakuba przez Tatarów z nienawiści do prawdziwej wiary zabitych, i stwierdzają iż dla pamięci o nich odprawia, 1806 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Niżej podpisani obywatele królestwa Galicji popierają starania w Rzymie w sprawie uświęcenia 49 Męczenników Sandomierskich zakonu dominikanów przy kościele św Jakuba i zaświadczają, że kult ich męczeńskiej śmierci trwa tu od dawna i odprawia się co roku w, 1806 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Rafał ze Skawiny, prepozyt kielecki, kanonik i oficjał krakowski rozstrzyga spór między Mikołajem przeorem i konwentem klasztoru św Jakuba za murami Sandomierza z jednej, a Tomaszem z Woźnik kanonikiem sandomierskim z drugiej strony, w sprawie zagrodników, 1447 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Regerstrum expensarum et perceptarum C[onventus] Sandom[iriensis] S. M[ariae] Magdal[enae] ab anno 1725 […] ad anno 1739 […], XVIII century
introduced: 08.04.2015 10:49 | last update: 08.04.2015 10:49
Regestra dochodów i wydatków klasztoru OO. Dominikanów św. Marii Magdaleny w Sandomierzu z lat 1805-1808 oraz varia., XIX century
introduced: 17.06.2016 11:50 | last update: 17.06.2016 11:51
Regestry dochodów i wydatków, XVI century - XIX century
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Różne archiwalia klasztoru, XIII century - XVI century
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47

1 2 3