Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sandomierz (św. Marii Magdaleny)
Różne dokumentu dot. dominkanów i dominikanek w Polsce
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Stanisław, syn Budki z Maciejowic, kleryk diecezji krakowskiej spisuje akt ugody między Ottonem kanonikiem i Henrykiem wicedziekanem kolegiaty sandomierskiej, kończący spór w sprawie sołectwa w Dwikozach, obejmującego poza rolami, jeszcze lasy dębowe i in, 1421 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Władysław II, król polski nadaje braciom zakonu kaznodziejskiego klasztoru św Jakuba za murami miasta Sandomierza 10 grzywien na cle królewskim w Sandomierzu, w zamian za msze w intencji zbawienia jego duszy, 1431 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Władysław II, król polski na prośbę Sieciecha prepozyta, magistra Eliasza dziekana, Mikołaja profesora św teologii archidiakona, Stanisława Ciołka kustosza i sekretarza królewskiego, Zbigniewa z Oleśnicy scholastyka, Wisława zw Gronostaj kantora, prałatów, 1417 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Władysław II, król polski zapisuje 10 grzywien na cle sandomierskim miejscowym dominikanom przy kościele św Jakuba, za modły w intencji zbawienia swych przodków, siebie i swoich zmarłych żon, Jadwigi, Anny i Elżbiety, 1424 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
Władysław Jagiełło król polski nadaje dominikanom z klasztoru św. Jakuba w Sandomierzu prawo otrzymywania od królewskich urzędników celnych na każde suche dni po 2 kopy groszy polskich z dochodów cła królewskiego w Sandomierzu, 27.06.1431 r.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02
Zbiór dokumentów z lat 1620-1780 dotyczących klasztorów dominikańskich w Polsce, 1620 - 1780 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
Zbiór rękopisów liturgicznych
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Zygmunt III Waza król polski zwalnia dwóch mieszczan sandomierskich Alberta Mazurka i Jakuba Gieralowskiego od podatku podwód w zamian za zgodę na przeprowadzenie przez ich grunty rur wodociągowych do użytku dominikanów z klasztoru św. Jakuba w Sandomierzu, 23.03.1593 r.
introduced: 13.02.2014 15:02 | last update: 13.02.2014 15:02

1 2 3