Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł)
Biblia, XII century
introduced: 14.03.2014 09:50 | last update: 14.03.2014 09:50
Campus eloquentiae scholasticae ad orbitam Gostomiae fasciae nobilissimis huius artis candidatis apertus in Collegio Gostomiano. Soc. Jesu Anno Dom. 1716. Die 30 Septembris, XVIII century
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Disputationes theologicae Ad 2. 2. Divi Thomae […], XVII century
introduced: 08.04.2015 10:49 | last update: 08.04.2015 10:49
[I.N.] Jan Jakub Pausirollus, sędzia śledczy roty rzymskiej, wydaje orzeczenie w sporze pomiędzy kolegium jezuitów sandomierskich a biskupem krakowskim w przedmiocie prawa patronatu względem kościoła parafialnego w Sandomierzu, 03.08.1641 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Manuale artis oratoriae, 1739 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
"Philosophia universa disputationibus scholasticis explicata […] In Collegio: Sandomiriensi Soc[ietatis] Jesu Anno D[omi]ni 1743" - "Metaphis[i]ca seu Scientia ultranaturalis disputationibus scholastics illustrata…", XVIII century
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03
"Rationes perceptae et expensae", 1611 - 1619 r.
introduced: 08.04.2014 11:59 | last update: 08.04.2014 11:59
Respublica eloquentiae Polonae seu orator nobilis senator rex candidatis suis in collegio Sandomiriensi Soc. Ie. limitatius quam alibi explicata. Anno quo verbum aeternum locutum est 1700 11-ma Octobris, XVIII century
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Rękopisy muzyczne i skrypty szkolne, XVII century - XVIII century
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
"Sacre Themidis Decreta in aula Gostomiana Soc[ietatis] Jesu proposita ex libro 5-to decretalium de anno 1734 in annum 1735 sexternioni inspersa Sandomiriae", 1734 - 1735 r.
introduced: 15.04.2014 11:49 | last update: 30.10.2015 14:03

1 2