Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł)
Sandomierz, szkoła
introduced: 21.09.2014 22:50 | last update: 15.01.2015 09:08
Sandomierz, szkoła - wieża zegarowa
introduced: 21.09.2014 22:53 | last update: 15.01.2015 09:08