Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł)
Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 06.10.1829 r.
introduced: 29.09.2015 09:35 | last update: 29.09.2015 09:35