Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Sandomierz (św. Piotr i Paweł)
rysunek architektoniczny, Elewacja wschodniej części gmachu pojezuickiego, 1842 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji i przystosowania gmachów pojezuickich na pomieszczenia szkoły wydziałowej i biura obwodu, around 1835 - 1836
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji i przystosowania gmachów pojezuickich na pomieszczenia szkoły wydziałowej i biura obwodu, around 1835 - 1836
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji i przystosowania gmachów pojezuickich na pomieszczenia szkoły wydziałowej i biura obwodu, around 1835 - 1836
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji i przystosowania gmachów pojezuickich na pomieszczenia szkoły wydziałowej i biura obwodu, around 1835 - 1836
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji i przystosowania gmachów pojezuickich na pomieszczenia szkoły wydziałowej i biura obwodu, around 1835 - 1836
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji klasztoru pojezuickiego, 1842 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji klasztoru pojezuickiego, 1842 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji klasztoru pojezuickiego, 1842 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Projekty restauracji klasztoru pojezuickiego, 1842 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19

1 2