Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Sandomierz (św. Józef)
[Akta] funduszów XX. Reformatów w Sandomierzu, vol. 1, 1821 - 1866 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Kserokopia Archivum Conventus Sandomieriensis, 1672-1758, XX century
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Wyjątek rzeczy niektórych z Archiwum klasztoru Sandomierskiego… od Roku 1700, XIX century
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Zamknięcia klasztoru XX Reformatów w Sandomierzu, 1864 - 1866 r.
introduced: 16.07.2015 14:07 | last update: 17.07.2015 08:32
г. Сандомир - по-Реформатский, 1887 r.
introduced: 02.10.2015 14:25 | last update: 02.10.2015 14:25