Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Sandomierz (św. Józef)
Admiranda jansenismi tribus exposita tractatibus […]
introduced: 26.03.2014 13:43 | last update: 26.03.2014 13:43
Annales Mariani : quibus historia SS. Virginis Mariae Dei Genitricis in singulos annos distribuitur [et] oppositis subinde rerum humanarum successibus illustratur. P. 1, Ad annum Christi CII. [et] natae Virginis CXVI. ducitur / avctore Io: Baptista Cancellotto [...] e Societate Iesu [...]
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Augeriusa Busbeqviusa […] Drogi trzy […] Przytym okrzyk Na Woynę przeciw Turkowi […]
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
Bernard Swięty liczny, dzielnych cnot wieloscią Pański, y na wybór, zyciem w swiatobliwości wydoskonalonym Jezusow sequit na solenną uroczystosc swoie dla niezeszłey następuiacych wiekow sławy Panegirycznym Kazaniem wyprowadzony A potym Pod Herbownym Zwyc
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
Bernard Swięty liczny, dzielnych cnot wieloscią Pański, y na wybór, zyciem w swiatobliwości wydoskonalonym Jezusow sequit na solenną uroczystosc swoie dla niezeszłey następuiacych wiekow sławy Panegirycznym Kazaniem wyprowadzony A potym Pod Herbownym Zwycięskiego Krzyza Znakiem [...] Sebastyanowi, Pawłowi, [...] Wyzyckiemu [...] zapisany [...]
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
Biblia Sacra vulgatae editionis, Sixti V. & Clementis VIII. […] auctoritate recognita; […] cum selectis annotationibus [… ] novis tabulis chronologicis, historicis et geographicis illustrata auctore Jo. Baptista du Hamel […] Francisco Luca Brugensi […] Pars prima
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
Bibliotheca sanctorum et antiquorum patrum concionatoria […]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
[brak s. tyt.]
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Censura Animi Ingrati Lucubratio Caroli Paschalii Regij in sacro Consistorio Consiliarij [...]. Eiusdem De Optimo Genere Elocutionis, Scriptio antehac edita, nunc emendatior
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08
Censura Disputaciey Wilenskiey Podaney Przez Daniela Mikołaiewskiego [...] Albo Obrona słuszna szczyrości y zupełności Ediciey Katolickiey Wileńskiey [...]
introduced: 04.03.2014 12:08 | last update: 04.03.2014 12:08

1 2 3 4 5 6 7 ... 18