Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Sieciechów (Wniebowzięcie NMP)
Aleksander, król, nadaje Stanisławowi Lanckorońskiemu stację z klasztoru sieciechowskiego na lat 10, 08.02.1505 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Aleksander, król polski, powtarza dokument Kazimierza, króla polskiego, który powtarza dokument Bolesława, księcia [1352], wyposażający klasztor benedyktynów w Sieciechowie, 29.02.1504 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Bernard, opat klasztoru benedyktynów w Sieciechowie, wydaje ordynacje dla tegoż klasztoru i określa jego uposażenie, 18.06.1505 r.
introduced: 19.06.2015 08:14 | last update: 19.06.2015 08:14
Dokumenty i akta klasztorów. Klasztor benedyktynów w Lubiniu, 28.08.1763 r.
introduced: 26.11.2014 10:34 | last update: 26.11.2014 10:34
Feliks Rogowski opat i konwent sieciechowski potwierdza wójtowi sieciechowskiemu dokument, w którym Prokop opat i konwent sieciechowski daje Stanisławowi Zielonemu połowę wójtostwa, 13.04.1569 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Feliks Rogowski, opat, wraz z konwentem benedyktynów w Sieciechowie sprzedaje wójtostwo w Sieciechowie braciom Janowi i Benedyktowi Czarnolas, 12.04.1556 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Filip Padniewski, bp krakowski, potwierdza dokument, w którym Prokop opat i konwent sieciechowski daje Stanisławowi Zielonemu kmieciowi połowę wójtostwa w Sieciechowie, 06.07.1569 r.
introduced: 30.09.2015 14:26 | last update: 30.09.2015 14:26
Fontes Tulliani Castaliis admixti rivulis nunc uno ductu manantes studio, opera ac labore R. P. Bartholomaei Bigi Ordinis S. Benedicti Professi Regii Monasterii Sieciechoviensis... Anno 1744, 1744 r.
introduced: 11.02.2014 11:18 | last update: 11.02.2014 11:18
Franciszek Krasiński, biskup krakowski, potwierdza i transsumuje dokument opata klasztoru benedyktynów w Sieciechowie Kaspra Kozmińskiego z 1573.05.06 w sprawie uposażenia klasztoru na dziesięcinie snopowej z określonych dóbr, 27.05.1575 r.
introduced: 19.06.2015 08:14 | last update: 19.06.2015 08:14
Innocenty XI, papież, poleca biskupom poznańskiemu, chełmińskiemu lub chełmskiemu rozpatrzeć osobiście lub przez swych oficjałów zatarg o dziesięcinę snopową ze wsi Międzylesie między klasztorem benedyktynów w Sieciechowie a Tomaszem Rengicem, prepozytem szpitala stężyckiego w diecezji krakowskiej, 26.11.1688 r.
introduced: 19.06.2015 08:14 | last update: 19.06.2015 08:14

1 2 3 4 5