Architektura

powiązane z klasztorem
Benedyktyni, Sieciechów (Wniebowzięcie NMP)
Sieciechów-Opactwo, klasztor - skrzydło wschodnie z refektarzem, 1733 r.
introduced: 03.08.2015 17:18 | last update: 03.08.2015 18:12
Sieciechów-Opactwo, klasztor - pałac opacki, 1800 r.
introduced: 03.08.2015 17:20 | last update: 03.08.2015 18:11
Sieciechów-Opactwo, klasztor - mur obwodowy z kaplicami, second half of the XVIII cent.
introduced: 03.08.2015 17:23 | last update: 03.08.2015 18:11
Sieciechów-Opactwo, klasztor - przeorat, 1733 r.
introduced: 03.08.2015 17:39 | last update: 03.08.2015 18:10
Sieciechów, kościół klasztorny, 1739 - 1767 r.
introduced: 30.01.2015 11:16 | last update: 03.08.2015 17:21