Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Sieliszcze (św. Weroniki)
Akt Wizyty Klasztoru Sielliskiego Xięży Bernardynów przez Xiędza Prowincyała i Wizytatora tegoż Zakonu, Stefana Jałowieckiego w roku 1821m, spełniony, 1821 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Sielliskiego w Archi-Dyecezyi Mohilewskiey Biało-Rusko Witebskiey Gubernij, w Powiecie Lepelskim wskutek przedpisania Zwierzchności przez JX Teodora Ambrożewicza Pwonciała Litewsko-Ruskiey Prowincij Bernardynkiey w R[ok]u 1822 odbyta, 1822 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Wizyta Klasztoru Sielliskiego w Archidyecezyi Mohilewskiey Gubernii Biało-Rusko-Witebskiey w Powiecie Lepelskim wskutek przedpisu Zwierzchności przez Xiędza Henryka Skaczkowskiego Prowincyała Litewsko-Ruskiey Prowincyi Bernardynskiey w 1823 Roku odbyta, 1823 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51