Monastery:
Prawosławni mnisi, Skit Maniawski (Podwyższenie Świętego Krzyża) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 01.06.2016 19:23 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  begining of the XVII cent.
 • Restitution

  2012 r.
 • Dissolution częściowa

  Data kasaty częściowej: 01.07.1785 r. Data anulowania kasaty: 06.09.1785 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Skit Maniawski

Name at the time of dissolution: Skit Maniawski

Current name(s): Манявський Скит [ang. Manyava Skete; pol. Maniawśkyj Skyt, Maniaws'kyj Skyt]

Other name(s): Skyt, Skit; Скит Манявський; Великий Скит; Манява [ang. Manyava; pol. Maniawa]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Monaster Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Maniawie (Манявський скит), Манявський Хресто-Воздвиженський чоловічий монастир, Манява = Maniawa, Ukraina (Украина)

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?: odbudowany w latach 90. XX w., ob. monaster Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego

Religious order

Name of the order: Prawosławni mnisi

Other accepted Polish names: czerńcy, nieunici

Full Polish name of the congregation: mnisi prawosławni

Rite: prawosławny

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: begining of the XVII cent.

Description:

założony na pocz. XVII w. przez hieromnicha Joba Kniahynickiego (Йов Княгиницький) po powrocie z Athos, wg tradycji w 1608 r. 1620 r. – prawo stauropigialne; 1628 r. – otrzymanie tytułu protomonastera na ziemiach wojewódstw Ruśkiego, Bełzkiego, Podolskiego. Podlegały mu monastery w Kołomyi, Tłumaczyku i Uhornikach, które jednak przeszły na unię. W drugiej połowie XVIII w. był jedynym monasterem prawosławnym w Galicji. 
Zupełnie zniszczony w 1676 r. przez wojska tureckie. Odbudowany dzięki wsparciu cara Fiodora Aleksiejewicza, który podarował mnichom cząstkę relikwii Krzyża Świętego, książki, szaty liturgiczne i sukno na ubrania oraz zobowiązałsię (19.07.1680) do wypłacania co 5 lat zapomogi w wysokości 300 rubli "po wsze czasy". 

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of dependency: protomonaster

Church dedication: Podwyższenie Świętego Krzyża

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: częściowa
  • Data kasaty częściowej: 01.07.1785 r.
  • Data anulowania kasaty: 06.09.1785 r.
  • Description:

   mnisi udali się do prawosławnych monastyrów na Bukowinie
   pieniądze pochodzące z licytacji majątku skitu, przeprowadzonej w 1789, przekazano na Bukowiński Fundusz Religijny
   książki przekazano Uniwersytetowi Lwowskiemu
   naczynia i szaty liturgiczne przekazano nowo utworzonemu seminarium greckokatolickiemu
   Cerkiew ze skitu przekazano do Nadwórnej [ob. Надвірна], gdzie odgrywała rolę cerkwi parafialnej do sierpnia 1914, kiedy to spłonęła
   ikonostas autorstwa Ioba Kondzelewicza przekazano do cerkwi w Bohorodczanach, skąd przekazano go po pewnym czasie do Muzeum Narodowego we Lwowie
   relikwiarz z cząstką Drzewa Krzyża Świętego przekazano prawosławnemu monastyrowi w Suczawie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Skit_Maniawski)

Restitution

Restytucje po 1914 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 48.65563041659305 24.392948711639406 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)