Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słonim
Biblia to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu... na Polski ięzyk... przełożone... przez... Jakuba Wuyka...
introduced: 25.01.2016 20:27 | last update: 25.01.2016 20:27
De arte rhetorica libri tres...
introduced: 24.04.2014 14:09 | last update: 24.04.2014 14:09
Kazania na święta całoroczne przez [...] zebrane, powiedziane y do druku [...] podane, T. 1, Na święta Matki Boskiey
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazania na święta całoroczne przez [...] zebrane, powiedziane y do druku [...] podane, T. 2, Na święta tajemnic Chrystusa Pana y uroczystości Swiętych Pańskich
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazania o Męce Panskiey [...] Maxymiliana od Nayswiętszey Maryi Panny [Karpowicza] [...] z przydatkiem niektorych przygodnych. Po smierci jego powtornie do druku podane roku 1772.
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazania przez [...] podane. A teraz [...] na polski język przetłumaczone przez [...] Aleksandra Brodowskiego [...], Cz. 1
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazania przez [...] podane. A teraz [...] na polski język przetłumaczone przez [...] Aleksandra Brodowskiego [...], Cz. 2
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazania przez [...] podane. A teraz [...] na polski język przetłumaczone przez [...] Aleksandra Brodowskiego [...], Cz. 3
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazania przez [...] podane. A teraz [...] na polski język przetłumaczone przez [...] Aleksandra Brodowskiego [...], Cz. 4
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12
Kazanie x. Michała [Franciszka] Karpowicza na rozpoczęciu trybunału głównego W. X. L. przed [...] obraniem do laski marszałkowskiey [...] Michała hrabi Rokickiego [...] dnia pierwszego maja 1778 w Grodnie
introduced: 14.01.2015 17:12 | last update: 14.01.2015 17:12

1 2