Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słuck (św. Antoni z Padwy)
Bibliotheca Conventus Słucensis P[atrum] Bernar[dinorum] Anno 1822 D[ie] 6 Junij Conscripta, 1822 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Inwentarz Klasztoru XX. Bernardynów Słuckich 1822 Roku M[iesią]ca Junij 10 Dnia przed Kapitułą Zakonną Sporządzony, 1822 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Katalog Knigam po Časti Duchovnoj. Sostavlennyj Kommitetom dlja raspredelenija Po-monastyrskich Bibliotek, ustanovlennym v Gubernskom Gorode Minske Marta dnja 1841 goda, 1841 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Katalog knigam predpoložennym dlja Publičnoj Biblioteki, sostavlennyj Kommitetom dlja raspredelenija po-monastirskich bibliotek ustanovlennym v Gubernskom Gorode Minske Marta 1841 Goda, 1841 r.
introduced: 31.03.2014 12:28 | last update: 31.03.2014 12:28
Libri Bibliothecae Conventus Słucensis P[atrum] Bernardinorum, Secundum debitam formam per me F[rat]rem Agapium Woyciechowicz praedicatorem Ordinarium perspecti - alphabetica Serie conscripti Librorum inserti Anno 1822 Die 6a Junij, 1822 - 1832 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Regestra Bibliotek po Klasztorach w Gubernij Minskiey leżących znaydujących się 1796 roku, 1793 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51
Stan Koscioła y Klasztoru XX. Bernardynow Słuckich w Dyecezyi Minskiey w Słuckim Powiecie położonego y Funfuszow do Niego należących dnia 8bris 1829 Roku napisany, 1829 r.
introduced: 15.04.2014 08:51 | last update: 15.04.2014 08:51