Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słuck (św. Antoni z Padwy)
Słuck, kościół klasztorny, 1804 - 1819 r.
introduced: 02.02.2015 20:51 | last update: 02.02.2015 20:51