Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Słuck (św. Antoni z Padwy)
Bellum Jesuiticum, sive ducentarum et quinque Jesuiticarum contradictionum index: Duo libelli de opificio missce
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Haereticum Quare per catholicum Quia
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Kazania w katedrze Krakowskiej rożnemi czasy przez kilka lat mine a potym złożone na niedziele cąłego roku […] i do druku […] podane R. P. 1764. T. 2
introduced: 29.04.2014 11:04 | last update: 29.04.2014 11:04
Kontrowersye polskie abo prawda otwieraiąca Dyssydeńskie oczy do poznania prawdy prawdziwey Wiary Chrystusowey Wiary katolickiey na Theatrum polskim wystawiona przez...
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Odpowiedz Na Częste owo Pytanie, Gdźie to nápisáno iest? Katolicka, Práwdziwa, y gruntowna Dyssidentska Fałszywa, abo płocha, Po wielu Łaćińskich Edycyach Polskim ięzykiem dána
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Remonstracja stanom Rzeczypospolitej Polskiej o trybunałach, koronnym tudzież estymacji wolności i prerogatyw stanu szlacheckiego, politycznymi kwestiami, gruntownymi dowodami, istotnymi racjami, poważnymi królów oraz wielkich, godnością i rozumem, Polaków listami i statystycznym zdaniem... roku 1748 wywiedziona i objaśniona
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Rozmowy w ciekawych i potrzebnych, w filozoficznych i politycznych materiach
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52
Woyna duchowna w Wilnie
introduced: 02.07.2015 12:52 | last update: 02.07.2015 12:52