Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sochaczew (św. Mikołaj)
Akta Dziekana Węgrowskiego, List w sprawie zbiegłego z klasztoru sochaczewskiego ks. Alberta Koncyliusza, dominikanina., 03.11.1824 r.
introduced: 16.11.2015 18:58 | last update: 16.11.2015 19:06
List w sprawie zbiegłego z klasztoru w Krnovie ks. Pawła Mroczka, franciszkanina, i zbiegłego z klasztoru sochaczewskiego ks. Alberta Koncyliusza, dominikanina., 18.11.1824 r.
introduced: 16.11.2015 18:58 | last update: 16.11.2015 18:58