Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Sochaczew (św. Mikołaj)
rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru podominikańskiego na ratusz z odwachem, 1819 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru podominikańskiego na ratusz z odwachem, 1819 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01
rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru podominikańskiego na ratusz z odwachem, 1819 r.
introduced: 22.04.2014 19:01 | last update: 22.04.2014 19:01