Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Solec n. Wisłą (św. Stanisław bp i m.)
[Akta Rządu Gubernialnego Radomskiego tyczące się] Zamknięcia klasztoru XX Reformatów w Solcu, 1864 - 1866 r.
introduced: 06.07.2015 12:05 | last update: 06.07.2015 12:09
Gospodarcze, Finansowe, 1946 - 1949 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Gospodarcze, Finansowe, Sprawa 5 ha ziemi z majątku „Raj”, 1945 - 1947 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Klasztor OO. Reformatów – fundusze, 1819 - 1866 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Korespondencja z kurią bp Sandomierską, z Inspektoratem Szkolnym Iłżeckim, 1944 - 1947 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Przejęcie klasztoru w Solcu, protokół zdawczo-odbiorczy, 1943 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08
Rejestr pomiarowy b. Klasztoru XX Reformatów oraz gruntów i kępy w mieście Solec, 19.05.1866 r.
introduced: 06.07.2015 12:05 | last update: 06.07.2015 12:05
Zdanie klasztoru w Solcu, protokół zdawczo-odbiorczy, 1947 r.
introduced: 09.04.2015 09:08 | last update: 09.04.2015 09:08