Druki

powiązane z klasztorem
Franciszkanie reformowani (reformaci), Solec n. Wisłą (św. Stanisław bp i m.)
Adm. Rev. P. F. Lucii Ferraris […] Prompta Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica […] ac in octo tomos […] tomus secundus C-D
introduced: 26.03.2014 13:43 | last update: 26.03.2014 13:43
Adm. R. P. F. Laurentii De Peyrinis […] Subditus, Praelatus, ac Formularium […]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Agenda seu Ritus sacramentorum ecclesiasticorum […]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Alphabetum Immaculatae Conceptionis SS. Virginis Mariae...
introduced: 29.04.2014 14:16 | last update: 29.04.2014 14:16
Anagrammatum Ex Angelica Salutatione Ave Maria Gratia plena Dominus te cum In Pedes Poeticos coactorum, Chiliasi Filiae Dei Patris Mariae consecrata
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Annus Sanctus Sive Exempla Brevia E gestis Et Vitis Adolescentum Excerpta : In singulos Anni dies digesta : Studiosæ Juventuti proposita
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
Asistencya Naysłodszemu Iezusowemu przy w Niebowstąpieniu sercu Przez godne y doskonałe cnot Swietych frukta pokazana albo Kazanie przy Solenney Wniebowstąpienia Pańskiego Uroczystosci, w która Solenna Relikwij Wielkiego Chrystusowego Męczennika Fruktuozego Swiętego, z Zakonney Klauzury odprawiała się Introdukcya w Kościele Salezego S. u WW. a Visitatione Mariae Zgromadzenia [...] Przy walnym Przezacnego Avditora konkursie odprawione [...]
introduced: 26.03.2014 13:45 | last update: 26.03.2014 13:45
Bernard Swięty liczny, dzielnych cnot wieloscią Pański, y na wybór, zyciem w swiatobliwości wydoskonalonym Jezusow sequit na solenną uroczystosc swoie dla niezeszłey następuiacych wiekow sławy Panegirycznym Kazaniem wyprowadzony A potym Pod Herbownym Zwyc
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44
[Biblia antiqua]
introduced: 26.03.2014 13:43 | last update: 26.03.2014 13:43
[Biblia Stary Testament]
introduced: 26.03.2014 13:44 | last update: 26.03.2014 13:44

1 2 3 4 5 6 7 ... 21