Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Bysławek (św. Wawrzyńca) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 10.02.2016 21:01 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1857 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1875 r. Data faktycznej kasaty: 1875 r.
Taken over by:
Expand all sections

Name

Main town / village: Bysławek

Other name(s): niem. Klein Bislaw, Bislauheim

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. tucholski

Additional location information: gmina Lubiewo

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: ob. szarytki

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1857 r.

Description:

W 1857 r. otrzymali w dzierżawę od szarytek, którym w 1852 r. rząd pruski przekazał mienie po skasowanym w 1836 r. klasztorze benedyktynek.

W 1852 roku rząd pruski przekazał klasztor Siostrom Miłosierdzia w Chełmnie, które w 1857 roku przekazały w dzierżawę zabudowania klasztorne franciszkanom reformatom z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Prusach i w Wielkim Księstwie Poznańskim, którzy przebywali do czasu kasaty w roku 1875. Franciszkanie rozbudzili życie religijne, wznieśli wieżę na budynku kościoła, założyli studium zakonne. Na doroczne odpusty przybywali wierni nawet ze Śliwic. Zakonnicy włączali się w działalność patriotyczną, za co byli więzieni. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bys%C5%82awek

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Wawrzyńca

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Prusy Zachodnie

Historical region: Prusy

Prowincja / Archimandria: Prowincja pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Archbishopric: gnieźnieńskie i poznańskie

Diocese: chełmińska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Niemcy/Sejm/Kulturkampf: ustawa "majowa" z 31.05.1875 o likwidacji zakonów i kongregacji zakonnych w Niemczech ( Gesetz betreffend die geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregation der katholichen Staaten)
  • Data urzędowa kasaty: 1875 r.
  • Date of actual dissolution: 1875 r.
  • Description:

   nadbudowali wieżę. W 1872 r. 12 zak.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:
Previously occupied by:

Map

Location: exact

Geolocation: 53.4920 17.9675 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Foto

dawny pobenedyktyński z nadbudowaną przez reformatów wieżą, ob. szarytek. Autor: Bronisław Gajewski. 13.09.2012. Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bys%C5%82awek