Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Stanisławów (Niepokalane Poczęcie NMP)
Consignatio Librorum Collegii Stanislaopoliensis abolitae Societatis Jesu ex Officio Rationum S[anct]ae Caes[are]o Regiae Majestatis sub Die 17 7bris Anno 1774 ad Officium praesens Fiscalatus traditorum, 1774 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
"Inventarium supellectilis templi collegii Stanislaopoliensis Soc. Jesu a. 1720. conscriptum", 1720 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
"Jezuici", 1774 r.
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Klemens XIII, papież udziela 100 dni odpustu wiernym słuchającym pierwszej mszy w kościele kolegium jezuitów w Stanisławowie, 1766 r.
introduced: 14.02.2014 12:20 | last update: 14.02.2014 12:20
"Liber resignationum collegii Stanislavoviensis ab anno 1715-1728", 1715 - 1728 r.
introduced: 15.04.2014 09:42 | last update: 30.10.2015 14:03
Odpisy sumariuszy dokumentów różnej treści z lat 1598-1784, 1774 r.
introduced: 15.04.2014 11:48 | last update: 30.10.2015 14:03
Skrypty szkolne
introduced: 21.02.2014 10:47 | last update: 21.02.2014 10:47
Stanisławów. Consignatio librorum Colegii Stanislaopoliensis abolitae Societatis Jesu ex officio rationum A[anct]ae Caes[areo] reg[iae] Majestatis sub die 17 Septembris anno 1774 ad officium praesens fiscalatus traditorum, 1859 r.
introduced: 27.03.2014 14:17 | last update: 27.03.2014 14:17
Zbiór skryptów i traktatów z kolegium, 1746 - 1748 r.
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50
Zbiór skryptów i traktatów z kolegium, 1752 - 1753 r.
introduced: 28.03.2014 10:50 | last update: 28.03.2014 10:50