Architektura

powiązane z klasztorem
Jezuici, Stanisławów (Niepokalane Poczęcie NMP)
Stanisławów, klasztor, 1744 r.
introduced: 04.08.2015 12:41 | last update: 04.08.2015 12:41
Stanisławów, kościół klasztorny, 1752 - 1761 r.
introduced: 04.08.2015 12:33 | last update: 04.08.2015 12:33