Mobilia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Stanisławów (Niepokalane Poczęcie NMP)
obraz, Śmierć św. Franciszka Ksawerego, XVIII century
introduced: 14.04.2016 15:20 | last update: 14.04.2016 15:20
obraz, Św. Ignacy Loyola, XVIII century
introduced: 14.04.2016 15:20 | last update: 14.04.2016 15:20
obraz, Wizja św. Stanisława Kostki, XVIII century
introduced: 14.04.2016 15:20 | last update: 14.04.2016 15:20
ołtarz, Ołtarz główny, second half of the XVIII cent.
introduced: 14.04.2016 15:20 | last update: 14.04.2016 15:20