Architektura

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Stanisławów (Trójca Święta)
Stanisławów, klasztor, 1738 r.
introduced: 11.02.2015 07:57 | last update: 11.02.2015 07:57
Stanisławów, kościół klasztorny, 1738 r.
introduced: 11.02.2015 07:58 | last update: 11.02.2015 07:58