Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Trynitarze, Stanisławów (Trójca Święta)
Kwity, doniesienia, korespondencja w sprawie stanu finansowego tego skasowanego klasztoru trynitarzy w Stanisławowie, t. 2, 1783 - 1892 r.
introduced: 29.09.2015 09:36 | last update: 29.09.2015 09:36