Monastery:
Dominikanie, Starokonstantynów (Oczyszczenie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2016 03:26 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1613 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Starokonstantynów

Other name(s): Konstantynów, Stary Konstantynów, Starokonstantiniv

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1613 r.

Description:

Fundacja Janusza Ostrogskiego. Przy klasztorze działał szpital, Bractwo Różańcowe, a po 1803 r. szkoła parafialna (EK, 9, 721).

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Oczyszczenie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Mikołaj I: ukaz z 19.07.1832 "O zniesieniu niektórych rzymskokatolickich klasztorów" (Об упразднении некоторых римско-католических монастырей)
  • Data urzędowa kasaty: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.755 27.22 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Konstantynów Stary, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 721-722

Foto

autor: Unknown
źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2._%D0%94%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg