Monastery:
Kapucyni, Starokonstantynów (św. Jan Chrzciciel) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 18.05.2016 18:03 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1750 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 24.10.1886 r. Data faktycznej kasaty: 1887 r.
 • Restitution

  1989 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Starokonstantynów

Other name(s): Konstantynów, Stary Konstantynów, Starokonstantiniv

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Kapucyni

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum

Short Latin name: OFMCap

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1750 r.

Description:

Fundacja Janusza A. Sanguszki. W klasztorze działał nowicjat dla prowincji ruskiej i studium teologii (EK, 9, 722).

Historical region: Wołyń

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Jan Chrzciciel

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: łucko-żytomierska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Rosja/car Aleksander III: ukaz z 11.10.1886
  • Data urzędowa kasaty: 24.10.1886 r.
  • Date of actual dissolution: 1887 r.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1989 r.
  • Miejsce: to samo
  • Description:

   Prowadzą parafię (należy do dek. Płonne w diec. kamienno-podolskiej), nowicjat i franciszkańską szkołę ewangelizacji. Opieką duszpasterską obejmują także wiernych zw Starego Ostropola (EK, 9, 722).

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.7555556 27.22083329999998 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Konstantynów Stary, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 721-722