Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Stawiski (św. Antoni z Padwy) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 03.08.2015 11:55

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1688 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Stawiski

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Parafia rzymskokatolicka w Stawiskach pw. św. Antoniego Padewskiego, Parafia, ul. Łomżyńska 1, 18- 520, Stawiski, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, tel.: 86 278 55 50

Additional location information: Polska, woj. podlaskie, pow. kolneński

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zespół klasztorny franciszkanów, XVII-XIX w.: kościół p.w. św. Antoniego, klasztor

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1688 r.

Description:

Fundacja Zamoyskiego (EK, 18, 896).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Antoni z Padwy

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska

Archbishopric: warszawskie

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   Skasowani w ramach represji popowstaniowych przez władze carskie (EK, 18, 896).

Map

Location: exact

Geolocation: 53.367126 22.162487199999987 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Łupiński Józef, Stawiski, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 896