Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Stawiski (św. Antoni z Padwy)
Stawiski, klasztor, 1791 r.
introduced: 11.02.2015 12:12 | last update: 03.08.2015 11:55
Stawiski, kościół klasztorny, 1813 - 1818 r.
introduced: 11.02.2015 12:11 | last update: 03.08.2015 11:55