Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie (konwentualni), Stawiski (św. Antoni z Padwy)
Acta Provinciae Poloniae, 1830 - 1831 r.
introduced: 12.03.2015 08:30 | last update: 12.03.2015 08:30
Das Franziskanerkloster in Stawiski, 1800 - 1803 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37
Die Klage Joseph v. Kramkowski gegen den Fiskus und das Franziskanerkloster in Stawiszki wegen Zurückgabe der Güter Jurzec und Kowanti, 1798 - 1805 r.
introduced: 19.08.2015 09:37 | last update: 19.08.2015 09:37