Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Stoczek Klasztorny (Nawiedzenie NMP)
Stoczek Klasztorny, klasztor, 1666 r.
introduced: 11.02.2015 13:12 | last update: 11.02.2015 13:18
Stoczek Klasztorny, kościół klasztorny
introduced: 11.02.2015 13:21 | last update: 11.02.2015 13:22