Ostatni zakonnicy

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Stoczek Klasztorny (Nawiedzenie NMP)
(im. zak.:) Haushalter (Franciszkanie obserwanci (bernardyni))
introduced: 14.06.2016 18:11 | last update: 14.06.2016 18:11