Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Strzegom
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pismo Büschinga do GKS w sprawie przedmiotów ze srebra i obrazów z klasztoru benedyktynek w Strzegomiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:47
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pismo Büschinga do GKS zawierające sprawozdanie z prac w klasztorach Benedyktynek i Karmelitów w Strzegomiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:47
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pismo GKS do Büschinga w sprawie srebrnych koron z obrazów z kościoła klasztornego benedyktynek w Strzegomiu, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:47
Akta Büschinga, t. 3: Acta manualia die Abmachen der Bibliotheken, Kunstsammlungen und Archive in den aufgehobenen Klöstern Schlesiens so wie die Einrichtung der drei großen Sammlungen zu Breslau betreffend. Vol. III. Vom 14’ Juni 1811 bis 24’ Sept. desselben Jahres, Pokwitowanie przekazania obrazów i jednej rzeźby z kościoła benedyktynów w Strzegomiu do kościoła szpitalnego św. Jadwigi, 1811 r.
introduced: 10.02.2016 14:33 | last update: 10.02.2016 14:47