Monastery:
Norbertanki, Strzelno (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 13.02.2015 11:50

Collapse timeline
  • Dissolution executed

    Data faktycznej kasaty: 1837 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Strzelno

Other name(s): niem. Strelno

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zachowane zabudowania klasztorne przerobione na mieszkania dla wikariuszy, kościół parafialny pod wezw. Świętego Krzyża

Religious order

Name of the order: Norbertanki

Other accepted Polish names: Premonstratenki

Full Polish name of the congregation: Zakon Norbertański; Siostry Kanoniczki Regularne Zakomu Premonstratensów; Białe Kanoniczki św. Norberta

Full Latin name of the congregation: Ordo Praemonstratensis

Short Latin name: OPraem.

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Diocese: włocławska [kujawska; kujawsko-pomorska]

Dissolution

Kasaty 1773-1914
    • Kind: zrealizowana
    • Date of actual dissolution: 1837 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 52.62772 18.17265999999995 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Gładysz Andrzej, Strzelno, Strelno, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 1070

Foto

autor: Olerys
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Strzelno._Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_norbertanek..JPG