Collection:
kościół klasztorny

Introduced:: 06.03.2017 00:31 | Last update: 06.03.2017 00:31 | Author of description: Marek Derwich

Basic information

Nazwa: kościół klasztorny

Type: Wyposażenie

lustracja 12.05.1817:

wymienione 6 ołtarzy, aparaty kościelne (w sumie 47 pozycji), sprzęty kościelne (w sumie 82 pozycje)