Collection:
archiwalia poklasztorne

Introduced:: 16.02.2018 12:52 | Last update: 16.02.2018 12:52 | Author of description: Marek Derwich

Basic information

Religious order: Karmelitanki bose

Nazwa: archiwalia poklasztorne

Type: Archiwum

miejsce przechowywania:

wg M. Borkowskiej nieliczne archiwalia trafiły do zbiorów państwowych, reszta zaginęła. Zachowane: Archiwum Państwoe w Lublinie, działy: Karmelitanki bose "Józefatki" i Karmelitanki bose "Poczętki"