Collection:
archiwalia poklasztorne i archiwalia

Introduced:: 16.02.2018 12:59 | Last update: 16.02.2018 12:59 | Author of description: Marek Derwich

Basic information

Religious order: Karmelitanki bose

Nazwa: archiwalia poklasztorne i archiwalia

Type: Archiwum

miejsce przechowywania:

M. Borkowska podaje: Archiwum Diecezji Lubelskiej, rep. 60.Ivb, nr 118; rep. 60.IX, nr 49; Archiwum Państwowe w Lublinie, dział: Karmelitanki bose "Poczętki"