Collection:
Śrem-Ostrówek / franiszkanie / zespół poklasztorny

Introduced:: 04.12.2015 22:19 | Last update: 03.05.2016 20:35 | Author of description: Marek Derwich

Basic information

Nazwa: Śrem-Ostrówek / franiszkanie / zespół poklasztorny

Type: Zespół poklasztorny

Opis ogólny:

"Kompleks budynków jest otoczony wysokim murem, w którym mieszczą się dwie bramy z 1779r. Jest to już trzecia siedzibą franciszkanów w Śremie których pierwotnie sprowadził tu książę wielopolski Bolesław Pobożny. Barokowy zespół sakralny, w skład którego wchodzi kościół pw. Narodzenia NMP i dawny klasztor Franciszkanów, powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Kościół z przełomu epok baroku i rokoka ma budowę trójnawową, halową z nieco starszym i węższym prezbiterium. Ołtarz główny mieści XVIII-wiecny obraz przedstawiający Adorację Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez dwóch franciszkanów. We wnętrzu kościoła możemy dostrzec rokokowe stalle w prezbiterium z XVIII w. Zabudowania klasztorne złożone są z trzech skrzydeł, które ukazują kwadratowy wirydarz. W krużganku widoczna jest tablica z 1754r., upamiętniająca ojca Hieronima Gruszeckiego. Legenda miejscowa wiąże ją z podaniem, które mówi o zamurowanym zakonniku. Istnieje szereg lokalnych legend o tym klasztorze. Jedna z nich mówi o podziemnym tunelu który ma biec pod korytem Warty i łączyć „klasztorek” (starą siedzibę konwentu na Starym Mieście) z lokacją na Ostrówku. Obecnie na terenie dawnego klasztoru funkcjonują Centrum Profilaktyki i Alternatyw Młodzieżowych oraz Społeczne Ognisko Muzyczne" (turystykakulturowa)

kościół:

"Jest to świątynia trzynawowa, halowa z węższym i starszym prezbiterium. Wnętrze nawy przykryte jest sklepieniem żaglastym, wnętrze prezbiterium pokryte jest sklepieniem kolebkowym z lunetami i z późnorenesansową sztukaterią. Wyposażenie budowli posiada charakterystyczne dla zakonu Franciszkanów ołtarze, reprezentuje głównie style: barokowy i rokokowy. W ołtarzu głównym znajduje się obraz z XVIII stulecia Adoracja Matki Bożej z Dzieciątkiem przez dwóch Franciszkanów.
Kościół posiada również cenne rokokowe stalle w prezbiterium z XVIII stulecia. W nawie umieszczona jest barokowa ambona z 1817 roku w formie łodzi św. Piotra z rozpiętym ża­glem. Na zewnętrznej elewacji przy wejściu jest umieszczona tablica poświęcona księdzu Antoniemu Rzadkiemu – zamordowanemu w 1939 roku kierownikowi konwiktu arcybiskupiego, mieszczącego się w klasztorze" (wiki: kościół)

Sources of studies (including bibliography)