Collection:
Brzeziny / reformaci / zespół klasztorny (restytucja)

Introduced:: 03.05.2016 00:19 | Last update: 03.05.2016 20:36

Basic information

Nazwa: Brzeziny / reformaci / zespół klasztorny (restytucja)

Type: Zespół klasztorny

Opis ogólny:

"W roku 1864 zamknięto klasztor za udział zakonników w powstaniu styczniowym. Kościół obsługiwał kapłan diecezjalny i on też zajmował część klasztoru. Kilka cel narożnych na piętrze przerobiono na cerkiew. W pozostałej części zabudowań mieściły się urzędy starostwa. Franciszkanie prowincji Matki Bożej Anielskiej objęli kościół i klasztor w 1921 r. W czasie II wojny światowej w roku 1941, Niemcy usunęli zakonników, a kościół zamienili na skład ubrań i amunicji. Dnia 19 stycznia 1945 r. okupanci podpalili zabudowania. Wypaliło się wnętrze kościoła oraz uległ zniszczeniu klasztor. Odrestaurowano je w latach 1947 – 1952; również w następnych latach podejmowano szereg prac restauracyjnych i uzupełniających, które prowadzi się do dzisiaj, m. in. adaptując nie wykończone jeszcze wschodnie skrzydło klasztoru, w którym wystawiono salę teatralno-kinową „Pokój i Dobro”. W obrębie murów klasztornych powstał parking dla wiernych przyjeżdżających do klasztoru. W ogrodzie urządzono boiska sportowe. 7 lutego 2009 r. poświęcono odrestaurowany wg przedwojennych planów ołtarz główny kościoła, którego patronem jest św. Franciszek." (http://franciszkaniebrzeziny.pl/historia/franciszkaniewbrzezinach.php)