Collection:
Kraków-Wesoła / kapucyni / zespół poklasztorny

Introduced:: 03.05.2016 20:43 | Last update: 03.05.2016 20:45 | Author of description: Marek Derwich

Basic information

Religious order: Karmelici bosi

Nazwa: Kraków-Wesoła / kapucyni / zespół poklasztorny

Type: Zespół poklasztorny

Opis ogólny:

szczegółowy w pracy Wanata

Sources of studies (including bibliography)