Collection:

Introduced:: 01.10.2016 17:04 | Last update: 01.10.2016 17:04 | Author of description: Marek Derwich

Basic information

Religious order: Dominikanie

Type: Biblioteka

Historia biblioteki:

Niewielka biblioteka klasztorna liczyła około 1830 r. zaledwie 55 tomów (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 149).

Sources of studies (including bibliography)

Opracowane na podstawie:
  • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, 149