Mobilium:
Karmelici bosi, Wiśniowiec (św. Michał Archanioł), trumna, Trumna Szymona h. Forgacz ( zm. 1730 r. ), 1730 r.

Introduced: 02.07.2014 16:56 | Last update: 02.07.2014 16:56 | Author of description: Marcin Zdyb

Provenance

Basic information

Category: mobile

Type of work: trumna

Quantity: 1

Uniform name: Trumna Szymona h. Forgacz ( zm. 1730 r. )

Date of origin: 1730 r.

Losy po kasacie:

Kasata klasztoru nastąpiła w 1832 r. W 1835 r. w byłym kościele pw. św. Michała Archanioła zainaugurowano cerkiew. Pożar świątyni w XIX w. zrujnował ją doszczętnie. W 1917 kościół, zachowujący dotąd cechy katolickiej architektury sakralnej, został przebudowany w stylu rosyjsko-bizantyńskim - wieże zastąpiono kopułą, z wnętrza usunięto barokowe freski, ołtarze i ambonę. Rozebrano również część zabudowań klasztornych. Po I wojnie światowej Karmelici bosi ponownie zamieszkali w Wiśniowcu i podjęli odbudowę i renowację świątyni. W czasie II wojny światowej, wyniku działań wojenny klasztor został spalony.

Remarks:

Trumny spreparowano, ograbiono. Autor zdobył spis dostojniejszych nieboszczyków pochowanych w podziemiach kościoła wiśniowieckiego w kaplicy św Tekli. Spis ten pochodził z 1832 r. Obecny los trumien nie jest znany. Szymon h. Forgacz był wojewodą węgierskim przebywającym w Polsce podczas rozruchów na Węgrzech za panowania Leopolda I, gdzie zmarł.