Mobilium:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Toruń-Podgórz (św. Piotr i Paweł), portal, Portal prowadzący do zakrystii, half of the XVIII cent.

Introduced: 02.07.2014 16:56 | Last update: 02.07.2014 16:56 | Author of description: Marcin Zdyb

Provenance

Basic information

Category: dzieło sztuki

Type of work: portal

Quantity: 1

Uniform name: Portal prowadzący do zakrystii

Date of origin: half of the XVIII cent.

Losy po kasacie:

Klasztor należał do wielkopolskiej, a od 1750 r. do pruskiej prowincji zakonnej. Jeszcze w końcu XVIII w. w klasztorze były prowadzone prace budowlane. Od spalenia drewnianej zabudowy Podgórza (w tym fary św. Anny) przez wojska francuskie w 1813 r., kościół pełni funkcje parafialne. W 1832 r. konwent został skasowany przez władze pruskie. W klasztorze mieściła się odtąd plebania, szkoła i zabudowania gospodarcze, a stan budynków ulegał pogorszeniu. Poważniejsze prace remontowe podjęto przed I wojną światową dzięki energii ks. Józefa Domachowskiego. 24 stycznia 1945 r. zabudowania zostały uszkodzone wskutek wybuchu pociągu z amunicją. W latach pięćdziesiątych były prowadzone prace konserwatorskie w kościele. 1 lipca 1987 r. powrócili franciszkanie, którzy prowadzą parafię i z energią przystąpili do odbudowy klasztoru.

Current location: Kościół śś. Piotra i Pawła ( ul. Poznańska 49)

Remarks:

Konserwację zabytku przeprowadzono na koszt Urzędu Miejskiego w Toruniu w latach 1999-2000 (Małgorzata Jankowska, Alina Bartłomiejus-Samojłyk)

Description (marks, call numbers):

Dwa pilastry zwieńczono kompozytowymi kapitelami, w nadprożu, w wyłamanym belkowaniu, pojawiają się krzyż na tle motywu kratki regencyjnej, ornament małżowinowy, kwiaty i rokokowe muszle. Całość jest malowana w reformackim zestawieniu brązu i złamanej bieli.