Mobilium:
Pijarzy, Lida (św. Józefa Kalasancjusza), ambona, Ambona

Introduced: 02.07.2014 16:58 | Last update: 02.07.2014 16:58 | Author of description: Dominik Kwieciak

Provenance

Basic information

Category: mobile

Type of work: ambona

Quantity: 1

Uniform name: Ambona

Remarks:

Ambona z kościoła karmelitańskigo w Lidach. Wyposażenie utracone w pożarze w 1842 r., informacje na podstawie inwentarza z 1841 r. (4 lata przed kasatą klasztoru).

Physical characteristics

Material: drewno