Mobilium:
Pijarzy, Chełm (Rozesłanie Apostołów), obraz, Adoracja Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Józefa Kalasantego, second half of the XVIII cent.

Introduced: 25.08.2014 16:49 | Last update: 25.08.2014 16:49 | Author of description: Paula Zawisza

Provenance

Basic information

Category: dzieła sztuki

Type of work: obraz

Author: Sz. Czechowicz (prawdopodobnie)

Quantity: 1

Uniform name: Adoracja Matki Boskiej z Dzieciątkiem przez św. Józefa Kalasantego

Date of origin: second half of the XVIII cent.